Brzi pregled korpe

BEOGUMA GARANCIJA PLUS

Beoguma garancija plus ne važi za gume koje imaju stari DOT I kao takve se prodaju po akcijskim cenama. Ovakve gume su jasno obeležene na našem sajtu I na njima stoje oznake “Stari DOT” I “Akcija”.

Važi od 2.11.2019

Poštovani partneri,

Beoguma nudi proizvod potpuno nov na srpskom tržistu, a namenjen je prvenstveno našim krajnim korisnicima – kupcima TOYO guma.

BEOGUMA GARANCIJA PLUS VAŽI ISKLJUČIVO ZA KUPLJENE TOYO GUME.

Za svaku kupljenu TOYO gumu, poklanjamo SVOJU GARANCIJU – BEOGUMA GARANCIJA PLUS.

Beoguma svojom garancijom pokriva eksploataciju TOYO guma od mehaničkih oštećenja ili uništenja. Garancija obuhvata i kompletno vulkaniziranje oštećene gume, kao i zamenu oštećene ili uništene gume, gumom istog tipa i veličine, ako vulkaniziranje nije moguće.

Za kupljene letnje gume garancija traje godinu dana u kontinuitetu, od datuma kupovine.

  • Za kupljene zimske gume garancija traje godinu dana u kontinuitetu, od datuma kupovine.
  • Za kupljene allseason gume garancija traje godinu dana u kontinuitetu, od datuma kupovine.

Vreme trajanja garancije je godinu dana, od datuma kupovine guma. 

Dostupnost garancije: Garancija je dostupna 7 dana u nedelji.

Teritorijalna pokrivenost: Srbija.

Predmet garancije: TOYO gume: putničke, SUV, poluteretne.

Gume svih sezona: letnje, zimske I allseason.

Suma garancije: do 35.000,00 rsd plus pdv., po jednoj gumi.

Mesto prijave reklamacija: Prodajni objekti Beogume: Radnička 2., Beograd, Vladimira Popovića 1., Beograd. Partnerska mreža servisera u Srbiji.

Slučaj aktiviranja garancije: Ukoliko je oštećenje guma mehaničko, a uzrokovano je oštrim ivičnjacima, polomljenim staklom, ekserima ili bilo kojim drugim oštrim predmetom, Beoguma vrši besplatnu vulkanizaciju ili zamenu oštećene gume, novom gumom.

U slučaju da Beoguma ustanovi da oštećena guma može da bude vulkanizirana (popravljena), a da nakon vulkanizacije nadalje može nesmetano i bezbedno da se koristi Beoguma nije u obavezi da zameni oštećenu gumu novom gumom.

Vulkanizacija gume podrazumeva sledeće aktivnosti:

  • skidanja/nameštanja rezervnog točka,
  • demontiranje/montiranje točka sa novom (ili popravljenom) gumom,
  • balansiranje točkova,
  • trošak novog tubeles ventila.
  • krpljenje oštećene gume, postavljanje fleka različitih dimenzija.

U suprotnom ako je guma oštećena u onoj meri u kojoj njeno dalje korišćenje nije moguće Beoguma će oštećenu gumu zameniti novom.

Pravo kupca na naknadu: Beoguma plaća zamenu oštećene gume u skladu sa prikazanom tabelom amortizacije. Potencijalnu razliku između cene nove gume i cene definisane u skladu sa tabelom amortizacije plaća kupac / korisnik garancije.

Važnost garancije:

Beoguma garancija plus važi samo u slučaju kada su gume montirane u servisima Beogume. Ako ste gumu servisirali u nekom drugom servisu nećete moći da ostvarite pravo na Beoguma garancija plus.


TABELA AMORTIZACIJE-ZA GUME SA IZMERENOM DUBINOM ŠARE

Dubina šare
Beoguma – nadoknada štete
Kupac – učešće u šteti
Iznad 7,00 mm
100%
0%
6,00 mm – 6,99 mm
75%
25%
5,00 mm – 5,99 mm
50%
50%
4,00 mm – 4,99 mm
25%
75%
Ispod 4 mm
0%
100%